Biuletyn Informacji Publicznej Władze - WŁADZE - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2018, 10:07

WŁADZE

Czwartek, 06 marca 2014

Władze Uczelni

Rektor
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
Prorektor ds. Kształcenia
dr Artur Zimny
Prorektor ds. Nauki, Rozwoju
i Współpracy Międzynarodowej
prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
         

Dziekan 
Wydziału Kultury Fizycznej
i Ochrony Zdrowia

dr Janusz Kwieciński

Dziekan
Wydziału Społeczno-Technicznego

dr Karina Zawieja-Żurowska

Dziekan
Wydziału Filologicznegodr Anna Stolarczyk-Gembiak

Kanclerz
mgr Danuta Rakowska


 

Skład Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

kadencja 2015-2019
     

Władze Uczelni:

 • prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor
 • prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski – Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
 • dr Artur Zimny – Prorektor ds. Kształcenia
 • dr Janusz Kwieciński – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • dr Anna Stolarczyk-Gembiak – Dziekan Wydziału Filologicznego
 • dr Karina Zawieja-Żurowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego
 • mgr Danuta Rakowska – Kanclerz

Przedstawiciele uczelni akademickich:

 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski – Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Marciniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki  – Politechnika Poznańska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
 • dr Edyta Bielik
 • dr Bartosz Chmielewski
 • dr Waldemar Gulczyński 
 • dr Kazimiera Król
 • dr Grzegorz Pawłowski 
 • dr Anna Stolarczyk-Gembiak 
 • dr Szymon Zimniewicz 
 • mgr Małgorzata Chybicka 
 • mgr Artur Cygan 
 • mgr Tomasz Elsner

 Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Katarzyna Grudzińska
 • Maria Pierańska

 Przedstawiciele studentów:

 • Weronika Zagawa – kierunek „logistyka" III rok
 • Krystian Adamus – kierunek "logistyka" III rok
 • Damian Bąk – kierunek "fizjoterapia" III rok
 • Arkadiusz Bryl – kierunek "filologia germańska" I rok
 • Piotr Brylewski – kierunek "logistyka" III rok
 • Artur Michalski – kierunek "zarządzanie i inżynieria produkcji" (drugi stopień) I rok

 

Skład Konwentu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

kadencja 2015-2019
 

 

Przedstawiciele organów samorządu terytorialnego z siedzibą w Koninie:

 • dr Wiesław Steinke – Przewodniczący Rady Miasta Konina
 • Władysław Kocaj – Wicestarosta Powiatu Konińskiego
 • Marek Tomicki – Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego
 • Jacek Szczepankiewicz – Radny Powiatu Słupeckiego
 • Mariusz Seńko – Starosta Powiatu Tureckiego
​Przedstawiciele pracodawców:
 • Maria Wróbel – p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
 • Roman Byczyk – Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej, Dyrektor ELECTRIC Sp. z o.o.
 • Stanisław Jarecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o. 
 • Tomasz J. Kowalewski – Prezes Wielkopolskiego Centrum Logistycznego S.A.
 • Mariusz Bogusiewicz – Dyrektor FEMINTRADE Sp. z o.o. Sp.k.
 • Przemysław Jóźwiak – Prezes Zarządu – Bank Spółdzielczy w Koninie
 • Iwona Kurzawińska – Dyrektor Operacyjny – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
 • Zuzanna Janaszek-Maciaszek – Prezes Zarządu Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej" w Koninie
Przedstawiciele Uczelni:

   Władze Uczelni:  
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor
 • prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
 • dr Artur Zimny – Prorektor ds. Kształcenia
 • dr Janusz Kwieciński – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • dr Anna Stolarczyk-Gembiak – Dziekan Wydziału Filologicznego 
 • dr Karina Zawieja-Żurowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego
 • mgr Danuta Rakowska  – Kanclerz
   Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
 • dr Joanna Chojnacka-Gärtner
 • dr Miłosz Olejniczak
 • dr Grzegorz Pawłowski
   Przedstawiciel pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi: 
 • mgr Ramona Kozłowska-Wróbel
   Przedstawiciele studentów:
 • Kamil Boruszczak – I rok, kierunek "wychowanie fizyczne"
 • Michalina Magdziarz – III rok, kierunek "bezpieczeństwo wewnętrzne"
 • Weronika Zagawa – III rok, kierunek "logistyka"

Parlamentarzyści z województwa wielkopolskiego – Posłowie na Sejm RP:

 • Paulina Hennig-Kloska
 • Tomasz Piotr Nowak
 • Leszek Galemba

 

Metadane

Data publikacji : 06.03.2014
Data modyfikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PWSZ w Koninie
Osoba udostępniająca informację:
mgr Agnieszka Michalak Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
mgr Agnieszka Michalak
©2006-2018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL