Biuletyn Informacji Publicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Ostatnia aktualizacja strony: 06.03.2019, 14:07

Strona główna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. (63) 249-72-02
fax (63) 249-72-01
rektorat@konin.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz. U. Nr 76, poz. 497) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 roku w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 26, poz. 283)
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz jednolitego statutu uczelni.

©2006-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL